Rumänien und Europa. Transversale - für einen neuen Diskurs des Anschlusses

România şi Europa. Transversală - pentru un nou discurs al aderării

12.10.2006 - 15.10.2006
Kolloquium anlässlich von 100 Jahren Rumänistik an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Colocviu cu ocazia împlinirii a 100 de ani de românistică la Universitatea Humboldt din Berlin

Institut für Romanistik - Institutul de limbi şi literaturi romanice

Programm
/ Programul
Sektionen /Secţiile
Anreise /Ruta
Unterkunft/Cazarea
Partner/Parteneri
Förderer/Susţinători
Kontakt/Contact
Tagungsband/Volum